ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผบ.ตร.

รอง ผบ.ตร.

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ภ.4

ภ.จว.ขอนแก่น

ผกก.ในสังกัด ภ.จว.ขอนแก่น