>>รูป ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น
>> รูปผบก.-รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น 
>>เลื่อนอัตราเงินเดือน เม.ย.2556
>>เลื่อนอัตราเงินเดือน ต.ค.2556
>>โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%