>>เลื่อนอัตราเงินเดือน ต.ค.2556
>>โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%
>>
รูปผบก.+ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น 
>> รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีในสถานีตำรวจ
>> บทสรุปผู้บริหารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีในสถานีตำรวจ
>>บัญชีคำสั่งเลื่อน เม.ย. 2557 และ ตัวคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เม.ย.2557
>>คำสั่งย้าย ในหน่วย ภ.จว.ขอนแก่น วาระประจำปี 2556
>>คณะทำงาน ภ.จว.ขอนแก่น และ ภ.๔ ได้เข้าทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สภ.เมืองขอนแก่น